HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมพลังปลูกป่า โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  
 

เทศบาลตำบลห้วยหม้ายเชิญชวนประชาชน จิตอาสาในเขตพื้นที่ ตำบหล้วยหม้ายทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ ตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น . ณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหม้าย  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10.04 น. โดย คุณ อานนท์ ไชยนันท์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน