HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่าแล้วหมอกควัน  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  ร่วมกับ  ป้องกันภัยอำเภอสองโดยนายกิตติพัฒน์  กะวัง  นายอำเภอสอง  ร่วมกับ  นายรังสรรค์  อินต๊ะพันธ์  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ประจำปี 2562  ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหม้าย  โดยมีการแต่งตั้งชุดป้องกันตะเวนไฟป่า ( เคลื่อนที่เร็ว) ประจำหมู่บ้าน  ทั้ง 17 หมู่บ้าน  เพื่อป้องกันและดับไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 10.52 น. โดย คุณ อานนท์ ไชยนันท์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย