HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจา้งเหมาบริการ   7 มี.ค. 2562 17
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ( ด่วนที่สุด )   27 ก.พ. 2562 20
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561    22 ม.ค. 2562 39
หลักประกันสุขภาพ   คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ศึกษาดุงาน   11 ม.ค. 2562 35
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    18 ธ.ค. 2561 44
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561    18 ธ.ค. 2561 50
ประกาศสอบราคา   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   8 พ.ย. 2561 51
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561   7 พ.ย. 2561 66
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก้บรายได้   16 ต.ค. 2561 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7