HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561    22 ม.ค. 2562 63
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    18 ธ.ค. 2561 69
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561    18 ธ.ค. 2561 65
ประกาศสอบราคา   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   8 พ.ย. 2561 57
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2561 64
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561    1 ต.ค. 2561 56
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561    10 ก.ย. 2561 50
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561    16 ส.ค. 2561 81
ประกาศสอบราคา   สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561    16 ส.ค. 2561 75
ประกาศสอบราคา   โครงการปรัปปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2561 81
  (1)     2      3      4