หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   30 พ.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7816 แพร่ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สขร1. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)   3 พ.ค. 2562 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า (แมคเนติก) ศูนย์สูบน้ำบ้านลูนิเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่และภาษี (น.ส.เมธินี ธงสิบสาม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (น.ส.ธนพร จินารักษ์) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย (นางราตรี เรือนสอน) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์สูบน้ำ บ้านร่องถ่าน หมู่ที่ ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2562 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านลูนิเกตุ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2561 126
  (1)     2      3