HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านลูนิเกตุ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2561 99
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยหม้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2561 101
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8   24 เม.ย. 2561 122
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16   29 มี.ค. 2561 122
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 12   22 มี.ค. 2561 124
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะมูลฝอย   22 มี.ค. 2561 104
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 9   6 มี.ค. 2561 112
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4   6 มี.ค. 2561 103
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมุู่ที่ 15    6 มี.ค. 2561 103
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ตัดใหม่)   28 ก.พ. 2561 85
  (1)     2