HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองหม้อ   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   22 เม.ย. 2562 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.วังชิ้น   ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่ง ครูภาษาไทย   22 เม.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่คำมี   โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 เม.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเตาปูน ณ ท่าน้ำแม่สองหมู่ ๑๑ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่   22 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ อปพร.และตำรวจบ้าน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่   22 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ต้าผามอก   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   22 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แดนชุมพล   งานประเพณีสงกรานต์ เวียงสรอง ประจำปี 2562   22 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แดนชุมพล   งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุ ประจำปี 2562   22 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.หมู่ที่ 2   22 เม.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. หมู่ที่ 2   22 เม.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1702