หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
     

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
จรรยาข้าราชการ ( วัฒนธรรมองค์กร ) เทศบาลตำบลห้วยหม้าย [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2